Πρόεδρος Αποστόλου Θεοφάνης
Αντιπρόεδρος Στεφανίδης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας Πετράς Δημήτριος
Ειδ. Γραμματέας Σονικιάν Μάκρω
Ταμίας Σταυρουλόπουλος Αριστείδης
Μέλη Στάγκου Μαρία
  Παπαδοπούλου Δωροθέα